top of page

Acerca de

Teal and White Gradient Tech and Gaming Retail Website (3).png

Fødselskart

Copy of Beige & Black Astrology Horoscope Signs Libra Social Media Story (1).png

GI ASTROLOGI I GAVE

Et fødselskart er en fin gave når en ny sjel kommer til verden. Eller til en bursdag; solar return.

Enten det er til din egen baby/barn eller som en gave. 

Du får informasjon om sol, måne og ascendant itillegg til husene planetene og tegnene er i.

Med informasjon om en rekke andre plasseringer.

Du / eller foreldrene vil da kunne få bli kjent med barnet på en ny måte og hva de trenger for å føle seg trygg og sett.

For en GAVE å vite sine plasseringer allerde som barn, med foreldre som er bevisste.

Mitt ønske er at dere vil bruke astrologi som et verktøy en ressurs gjennom livet.

Du får en rapport på over 20 sider med tegn og plasseringer med forklaringer. Med følger bilder til å printe ut om du ønsker det. Se eksempler i bildegalleri under.

A child is born on that day and at that hour when the celestial rays
are in mathematical harmony with his individual karma.”

— Sri Yukteswar Giri

Det er viktig å ha riktig tidspunkt og sted slik at beregningene av planetenes posisjon blir korrekt.

Les mer om hvor avgjørende det blir for å vite ascendant og månetegn.

Det mest instinktive vises i tidelig alder. I et barns horoskop er det månetegnet, plasseringen av ascendanten som vises tydelig, spesielt hos babyer. Barn preges i stor grad av månetegnet til de er rundt 7 år.

Månens plassering i chartet representerer følelses livet vårt og hva som gjør at vi føler oss næret.

Det å vite ditt barns månetegn kan derfor gi oss hint til hvordan du kan best svare på ditt barns behov.

Ascendanten

La oss si at du i fødselsøyeblikket skulle ha sett ut mot øst gjennom vinduet i fødestuen.

Ascendanten vil da være nøyaktig der jordens horisontlinje befinner seg, sett mot himmelen i bakgrunnen. Det stjernetegnet som står på himmelen bak Ascendant-punktet på horisonten, vil være det tegnet som Ascendanten peker mot. Ascendanten markerer starten på 1. hus, og du finner den rett ut til venstre på horoskoptegningen.

OBS! Viktigheten av riktig klokkeslett og sted:

For å regne ut Ascendanten må man vite nøyaktig klokkeslett og sted for fødselen.

 

Månen beveger seg hurtig og står bare cirka 2 ½ døgn i hvert stjernetegn. Derfor er det viktig å ha nøyaktig klokkeslett for fødselen, særlig hvis Månen er plassert ved begynnelsen eller slutten av et stjernetegn.


 

“The soul of the newly born baby is marked for life by the pattern of the stars at the moment it comes into the world, unconsciously remembers it, and remains sensitive to the return of configurations of a similar kind.”

― Johannes Kepler

Bestill Fødselskart til 500,-

Takk for din bestilling!

Copy of Beige & Black Astrology Horoscope Signs Libra Social Media Story (2).png
bottom of page